iRender
Điều Khoản Bảo Mật.

Thứ chúng tôi ưu tiên : An toàn & Bảo mật cho dữ liệu của bạn.
TÌM HIỂU NGAY

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản dịch vụ

Các Điều khoản và Điều kiện này (Thỏa thuận) sẽ áp dụng giữa công ty iRender JSC Việt Nam (sau đây gọi tắt là “iRender” hoặc “Chúng tôi”) và Quý Khách Hàng (sau đây gọi tắt là “Khách hàng” hoặc “Người dùng”). Trong đó, Khách hàng là chủ tài khoản đã đăng ký Dịch vụ hoặc, nếu một đại diện được ủy quyền sử dụng Dịch vụ đồng ý với các điều khoản đó thay mặt cho một cá nhân hoặc tổ chức, Khách hàng phải xác nhận rằng cá nhân hay tổ chức bổ sung này là đại lý hoặc có quan hệ với khách hàng và sẽ ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ điều khoản này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, không sử dụng hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ, iRender có quyền cập nhật và thay đổi Thỏa thuận mà không cần thông báo hoặc sự chấp nhận từ phía Khách hàng bất kỳ thời điểm nào. Thỏa thuận cũng sẽ được áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ trên cơ sở dùng thử. Bằng việc đăng ký hay sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản dịch vụ này. Trang web và bất kỳ ứng dụng liên kết với Dịch vụ đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước bản quyền quốc tế, cũng như các hiệp ước và luật sở hữu trí tuệ khác.

1. MÔ TẢ DỊCH VỤ

iRender cung cấp các dịch vụ bao gồm sản phẩm trên website, live chat, phần mềm hoặc ứng dụng di động cho phép Khách hàng truy cập và sử dụng một tài khoản iRender duy nhất. Tài khoản iRender cho phép bạn sử dụng tất cả các ứng dụng được cung cấp và kết nối với Dịch vụ.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho người dùng khả năng truy cập tốt nhất tới các tài nguyên máy tính trực tuyến có sẵn thông qua Internet. iRender sẽ cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận này. iRender có thể tùy ý sửa đổi các tính năng của Dịch vụ mà không cần thông báo trước hoặc chấp nhận, tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa ra các thông báo thường xuyên về các sửa đổi và tính năng bổ sung.

Hiện tại, chúng tôi chưa hỗ trợ việc sử dụng Dịch vụ để khai thác tiền điện tử và bẻ khóa mật khẩu. Mục đích sử dụng như trên chỉ được cho phép sử dụng đối với những người dùng được ủy quyền đã nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản trực tiếp từ iRender. Khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu có mục đích khai thác tiền điện tử hoặc bẻ khóa, nếu không hệ thống sẽ tự động tắt khi phát hiện các vi phạm.

Bất kỳ việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba nào vi phạm hợp đồng của nhà phát triển phần mềm, vi phạm thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) hoặc bất kỳ tài liệu ràng buộc pháp lý nào khác đều bị cấm khi sử dụng Dịch vụ. Bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào được lấy thông qua các phương tiện khác ngoài trang web chính thức, cửa hàng, đối tác hoặc người bán lại đều bị cấm khi sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp Khách hàng không chắc chắn về nguồn gốc, giấy phép và cách sử dụng hợp pháp của phần mềm của mình, vui lòng xác minh lại thông tin với nhà phát triển phần mềm trước khi sử dụng Dịch vụ.

2. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Để sử dụng Dịch vụ, người dùng phải đăng ký một tài khoản iRender hợp lệ (còn được gọi là “Tài khoản”). Trong quá trình đăng ký, Khách hàng đã đồng ý:
(1) Cung cấp một số thông tin cá nhân cần thiết khi đăng ký Dịch vụ (Vui lòng đảm bảo cung cấp thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác)
(2) Duy trì và cập nhật thông tin này theo yêu cầu thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác.

iRender không có nhiệm vụ xác minh những thông tin đó. Nếu người dùng cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc iRender có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, iRender có quyền tạm dừng hoặc vô hiệu hóa Tài khoản đó và từ chối tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai.
Việc đăng ký, truy cập và sử dụng nhiều Tài khoản iRender.vn của cùng một cá nhân hoặc tổ chức đều không được phép. Các công ty, tổ chức có nhu cầu sử dụng nhiều tài khoản có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của iRender để được cấp phép trước.
Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các Điều khoản Dịch vụ này tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho khách hàng. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, iRender có thể chấm dứt việc sử dụng của Người dùng bằng văn bản qua email đăng ký hoặc không cần thông báo.

3. TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ có thể bao gồm một số thông tin liên lạc nhất định từ iRender (thông báo dịch vụ, cập nhật sản phẩm, v.v). Đồng thời những thông báo này được coi là một phần của Dịch vụ. Các loại thông tin liên lạc khác liên quan đến tiếp thị hoặc email quảng cáo là tùy chọn và Người dùng được lựa chọn để hủy đăng ký nhận email.

4. BẢO VỆ DỮ LIỆU

Quy trình đăng ký tài khoản sử dụng Dịch vụ yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân, do đó, iRender cam kết bảo mật tất cả dữ liệu và dự án của Khách hàng, đồng thời không sao chép, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu Khách hàng với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức thứ ba bên ngoài iRender và nhân viên của iRender mà không có sự ủy quyền rõ ràng bằng văn bản với Khách hàng. iRender sẽ không lưu trữ các dự án kết xuất hoàn chỉnh của Khách hàng hoặc giao lại cho Khách hàng hoặc bị Khách hàng hủy bỏ.
Tương tự, Người dùng không được phép thay đổi mật khẩu hoặc vô hiệu hóa tài khoản hệ thống Quản trị viên, cũng như không được phép vô hiệu hóa, dừng dịch vụ “IRender.VmClient” của chúng tôi. Nếu vi phạm, iRender sẽ vô hiệu hóa tài khoản của Người dùng, xóa môi trường làm việc của Người dùng mà không cần thông báo trước.

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bằng cách sử dụng dịch vụ iRender, Khách hàng đồng ý rằng iRender sẽ không đại diện, bảo hành hoặc bảo đảm về chất lượng, tính phù hợp, tính sẵn có, độ chính xác hoặc hoàn chỉnh của dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào. iRender không bảo đảm hoặc tuyên bố về kết quả có thể nhận được từ việc sử dụng Dịch vụ, tính bảo mật của Dịch vụ hoặc Dịch vụ sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của người dùng. Các dịch vụ và tất cả nội dung được cung cấp cho người dùng trên cơ sở “nguyên trạng”. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng: (i) việc sử dụng dịch vụ sẽ kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, (ii) dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu hoặc kỳ vọng của người dùng, (iii) chất lượng của mọi sản phẩm, dịch vụ, thông tin.

6. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN & DỊCH VỤ

Khách hàng đồng ý rằng vào bất kỳ lúc nào và vì bất cứ lý do gì, iRender có thể sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ phần nào Dịch vụ có hoặc không có thông báo trước. Người dùng đồng ý rằng iRender sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng, chấm dứt hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

7. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

iRender luôn cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cung cấp hoàn tiền bằng điểm hoặc mã khuyến mại tùy thuộc vào bản chất của vấn đề cá nhân. Vui lòng tham khảo các điều khoản trong chính sách hoàn tiền của chúng tôi dưới đây:
(1) Nếu hệ thống của chúng tôi không kết xuất được các dự án của Khách hàng:
Chúng tôi sẽ hoàn trả trực tiếp vào tài khoản của Khách hàng bằng điểm Irender / hoặc số giờ sử dụng dịch vụ iRender cho tổng chi phí của dự án không thành công do lỗi hệ thống của iRender.
(2) Nếu kết quả không đáp ứng mong đợi của Khách hàng:
Chúng tôi sẽ hoàn lại giá trị của dự án cho các frames kết xuất không thành công do lỗi hệ thống của chúng tôi bằng điểm Irender.
Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ điều tra vấn đề và sẽ giúp bạn giải quyết.
(3) Nếu các Dịch vụ của chúng tôi đã hoạt động nhưng Khách hàng quyết định không muốn tiếp tục nữa:
Sẽ KHÔNG được hoàn lại tiền vì không có vấn đề gì với dịch vụ.
(4) Mong đợi điều gì đó từ một Dịch vụ không được mô tả trên trang web:
Chúng tôi sẽ KHÔNG hoàn lại tiền Dịch vụ nếu Khách hàng không đọc mô tả Dịch vụ hoặc mong đợi một tính năng không được mô tả trên trang web.
(5) Các khoản điểm thưởng được nhận dưới dạng chiết khấu hoặc khuyến mại sẽ không được hoàn lại.
Ví dụ: khoản thanh toán 1.000 đô la tương ứng với 1.150 điểm trong tài khoản iRender, 150 điểm là điểm thưởng không thể hoàn lại.
(6) Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu hoàn tiền của Khách hàng trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày chủ tài khoản gửi yêu cầu.
Irender luôn cố gắng hết sức để giải quyết mọi vấn đề sớm nhất có thể, vì vậy nếu Khách hàng có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7 của chúng tôi.
(6) We will investigate your refund request case and present our position within 7 working days.
We at Irender will do our best to resolve any issue, so if you have any issues or questions at all, please message our fully dedicated customer support team and we will attend you 24/7.

8. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

iRender hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau: MOMO, PAYPAL, VISA CARD, DEBIT/CREDIT CARD. Ngoài ra, chúng tôi có thể làm việc thông qua hợp đồng với các tổ chức hợp pháp và thanh toán qua hình thức chuyển khoản trực tiếp.

9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mỗi bên (Khách hàng và iRender) giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với các bí mật thương mại, phát minh, bản quyền và tài sản trí tuệ khác tương ứng. Ngoại trừ các quyền được cấp rõ ràng ở đây, không có gì trong Thỏa thuận hoặc việc thực hiện các quyền đó sẽ chuyển giao, cấp phép hoặc chuyển giao bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích, bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác do iRender hoặc Bên cấp phép bên thứ ba nắm giữ. Quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu của iRender bao gồm bất kỳ kỹ năng, bí quyết, sửa đổi hoặc cải tiến nào khác được phát triển hoặc có được trong quá trình định cấu hình, cung cấp hoặc quản lý Dịch vụ. Khách hàng đồng ý rằng hiện không và sẽ không cố gắng, trực tiếp hoặc gián tiếp, sửa đổi, thay đổi, giả mạo, sửa chữa, thiết kế đối chiếu, hoặc áp dụng bất kỳ quy trình hoặc thủ tục nào khác để lấy mã nguồn hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh của bất kỳ phần mềm, thông tin, tài liệu, dịch vụ hoặc công nghệ của iRender hoặc Bên cấp phép bên thứ ba của iRender.

10. CƠ CHẾ XỬ LÝ VI PHẠM

Người dùng được coi là vi phạm Thỏa thuận nếu bất kỳ khoản phí hàng tháng hoặc chi phí liên quan đến Phần mềm hoặc Dịch vụ không được thanh toán trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày đến hạn. iRender có toàn quyền chấm dứt hợp đồng hoặc bất kỳ nội dung nào liên quan đến Dịch vụ và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với Người dùng kể từ thời điểm hoặc liên quan đến việc chấm dứt Thỏa thuận theo Mục này.
Khi chấm dứt Thỏa thuận này: (a) Khách hàng sẽ ngừng tất cả việc sử dụng phần mềm và, nếu có thể, xóa vĩnh viễn tất cả các bản sao của phần mềm iRender đang sở hữu; và (b) iRender có quyền ngừng cung cấp Dịch vụ, hoặc tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ nếu luật pháp yêu cầu, trong trường hợp vi phạm hoặc đe dọa bảo mật, bảo trì hoặc sửa chữa dịch vụ, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà chúng tôi cho là cần thiết.

11. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Thời gian lưu trữ dữ liệu trên máy chủ cho mỗi tài khoản Người dùng là 30 ngày kể từ thời điểm sử dụng cuối. Chúng tôi sẽ gửi email hoặc liên hệ với Khách hàng để xác nhận và nếu không nhận được phản hồi trong vòng 7 ngày, hệ thống sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của Người dùng.
Bộ nhớ dữ liệu tiêu chuẩn có sẵn cho mỗi tài khoản là 500GB. Trong trường hợp Khách hàng cần mở rộng dung lượng bộ nhớ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc người quản lý tài khoản trên cơ sở từng dự án.

12. BỒI THƯỜNG

Người dùng đồng ý loại trừ iRender.vn, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên và nhà tư vấn của iRender khỏi tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại. Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường toàn bộ thiệt hại cho iRender, trong trường hợp Người dùng (hoặc Người dùng khác cùng sử dụng tài khoản) có hành vi vi phạm Điều khoản Dịch vụ này, vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ tài sản trí tuệ nào liên quan đến Dịch vụ (bao gồm toàn bộ Nội dung người dùng), vi phạm các quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, các hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của iRender, bao gồm cả chi phí liên quan đến việc giải quyết như án phí, phí luật sư, phí thuê chuyên gia tư vấn và các chi phí khác có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

13. QUYỀN RIÊNG TƯ

Quy trình đăng ký tài khoản sử dụng Dịch vụ yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân và mật khẩu để hỗ trợ và duy trì tài khoản. Chúng tôi cũng lưu trữ hồ sơ trò chuyện và liên lạc qua email giữa Khách hàng và bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để phát triển các Dịch vụ nhằm phục vụ Khách hàng tốt hơn.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu, dự án và kết xuất đầu ra của Khách hàng trên các máy chủ nội bộ của chúng tôi và cam kết bảo mật khỏi mọi truy cập từ bên ngoài.
Chúng tôi sẽ luôn xin phép Khách hàng trong trường hợp chúng tôi muốn sử dụng dữ liệu của Khách hàng để cung cấp trải nghiệm Người dùng tốt hơn, hoặc sử dụng cho mục đích tiếp thị Dịch vụ, đồng thời cam kết sẽ không chia sẻ dữ liệu, thông tin cá nhân của Khách hàng với các công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài iRender mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Khách hàng.
Chúng tôi cam kết bảo vệ Người dùng khỏi mọi truy cập trái phép hoặc thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép thông tin mà chúng tôi nắm giữ bằng cách mã hóa Dịch vụ bằng tiêu chuẩn bảo mật SSL và xác minh bắt buộc khi đăng ký Tài khoản.

14. BẢO MẬT

“Thông tin bí mật” có nghĩa là thông tin không công khai của iRender hoặc Bên cấp phép thứ ba của iRender liên quan đến hoạt động kinh doanh, các vấn đề tài chính, công nghệ, phần mềm, dịch vụ, tài liệu, giá cả, kế hoạch tiếp thị hoặc bán hàng mà Người dùng có thể được cung cấp hoặc có thể truy cập liên quan với Thỏa thuận này. iRender sẽ thực hiện cùng tiêu chuẩn duy trì tính bảo mật của Người dùng.
Việc các cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Dịch vụ yêu cầu chúng tôi ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA) là điều khá phổ biến. Chúng tôi khuyến khích các công ty và cá nhân thường sử dụng NDA để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và duy trì tính bảo mật của các quy trình kinh doanh.
iRender sẽ xử lý tất cả các dự án của bạn với toàn quyền quyết định và tôn trọng tính bảo mật của mọi thông tin nhận được tại bất kỳ thời điểm nào.
Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam. Điều khoản và Điều kiện này thể hiện và cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể giữa các bên liên quan đến việc sử dụng các Dịch vụ của iRender, và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu, tuyên bố trước đây, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, được hợp nhất vào Điều khoản và Điều kiện này.
iRender có quyền thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản và Điều kiện của mình. Phiên bản hiện tại của Điều khoản và Điều kiện sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó.

Download NDA PDF File

Download NDA PDF File

Download PDF here
Download NDA DOC File

Download NDA DOC File

Download DOC here

Contact Us

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ:
Hotline: +(84) 912-515-500
Skype name: iRender Support
Email: [email protected]

Chúng tôi tập trung vào
Con ngườiniềm vui sáng tạo.

"ĐAM MÊ DẪN ĐẾN Ý TƯỞNG, Ý TƯỞNG TẠO NÊN HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG DẪN TỚI THÀNH CÔNG!"

IRender Cloud – "Happy rendering"
Contact

INTEGRATIONS

Autodesk Maya
Autodesk 3DS Max
Blender
Cinema 4D
Houdini
Maxwell
Nvidia Iray
Lumion
KeyShot
UE4
Twinmotion
Redshift
Octane
And many more…

iRENDER TEAM

MONDAY – SUNDAY
9:00 AM – 8:00 PM
Hotline: 0916 806 116
Zalo: 0916 806 116
Skype: iRender Support
Email: [email protected]
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRENDER VIỆT NAM
MST: 0108787752
Office: 5/82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Contact
0916806116