iRender
Điều Khoản Bảo Mật.

Thứ chúng tôi ưu tiên : An toàn & Bảo mật cho dữ liệu của bạn.
TÌM HIỂU NGAY

iRender
Điều khoản bảo mật.

Chúng tôi luôn đáp ứng Khách hàng các thoả thuận về vấn đề không tiết lộ thông tin để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của họ. Chúng tôi hiểu rằng Khách hàng sẽ gửi thông tin, dữ liệu quan trọng cho IRender, do đó IRender cam kết bảo mật tất cả dữ liệu, dự án của Khách hàng. Chúng tôi sẽ không sao chép, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu của Khách hàng với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào ngoài IRender nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Khách hàng.

Thoả thuận bảo mật thông tin.

Điều 1: Định nghĩa của Thoả thuận

Thỏa thuận này là giữa Công ty CP Công nghệ IRender (gọi là IRender) và Khách hàng hoặc là người dùng được ủy quyền sử dụng Dịch vụ của IRender để đưa ra các điều khoản và điều kiện hợp lý khi sử dụng Dịch vụ của IRender. Đối với mục đích của Thỏa thuận này, “Dịch vụ render” hoặc “Dịch vụ” được định nghĩa là tất cả các dịch vụ do IRender cung cấp cho bạn ngay bây giờ hoặc trong tương lai. Sử dụng Dịch vụ IRender, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này.

Thuật ngữ trong Thoả thuận:

Công ty CP Công nghệ IRender được gọi ở đây là ” IRender ” hoặc “chúng tôi”.

Bạn, với tư cách là người dùng, được gọi ở đây là “bạn”, “người dùng”, “người đăng ký” hoặc “khách hàng”.

Thiết bị và phần mềm được sở hữu, cho thuê, sử dụng hoặc bảo trì tất cả các dịch vụ do IRender cung cấp cho bạn ngay bây giờ hoặc trong tương lai được gọi ở đây là “Dịch vụ”.

Điều 2: Đăng ký

Bằng cách truy cập vào IRender, download ứng dụng trên máy tính của khách hàng (Phần mềm IRender) hoặc tải lên dữ liệu sẽ được render, có nghĩ là Khách hàng đã đồng ý với ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.
Tất cả các luật và quy định đều hiện hành và Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ mọi điều khoản. Nếu có người dùng nào không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, họ sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập IRender. Các tài liệu trong trang web này và trong phần mềm IRender phải tuân theo luật sở hữu trí tuệ được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu hiện hành.

Điều 3: Bảo mật

IRender sẽ bảo mật tất cả dữ liệu và dự án của Khách hàng và sẽ không sao chép, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu của Khách hàng với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ngoài IRender và nhân viên nếu không có sự ủy quyền rõ ràng bằng văn bản của Khách hàng.
IRender sẽ không lưu trữ các dự án kết xuất hoàn chỉnh của Khách hàng từ Khách hàng sau khi công việc kết xuất hoàn thành và được gửi lại cho Khách hàng hoặc bị Khách hàng hủy bỏ.

Điều 4: Tài khoản uỷ quyền

Khi Khách hàng chia sẻ tên, mật khẩu tài hoặc thông tin tài khoản của họ do IRender cung cấp cho một cá nhân hay tổ chức, thì có nghĩa là họ đã ủy quyền cho những người hoặc tổ chức bổ sung đó sử dụng dịch vụ của IRender và Khách hàng sẽ bị tính phí cho các dự án đó.
Khách hàng phải xác nhận rằng cá nhân hay tổ chức bổ sung này là đại lý hoặc có quan hệ với họ và sẽ ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Điều 5: Phí dịch vụ và Thanh toán

Khách Hàng phải thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho thời hạn sử dụng đã lựa chọn theo bảng giá IRender đã cung cấp trên Trang Web hoặc trên bảng cứng. Việc thanh toán phải được thực hiện trước khi Khách Hàng sử dụng dịch vụ.
Khách hàng có quyền lựa chọn phương thức, hình thức thanh toán và thời hạn sử dụng Dịch vụ theo các cách thức đã được cung cấp trên Trang Web.
Khách hàng đảm bảo Khách hàng là người sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp loại thẻ hoặc tài khoản thanh toán mà Khách hàng dùng để thanh toán phí dịch vụ cho IRender. Khách hàng phải tuân thủ các quy định và chịu các loại phí của bên thứ ba cung cấp dịch vụ tranh toán để IRender nhận được đầy đủ phí dịch vụ.
IRender có quyền thay đổi Phí dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào IRender cho là hợp lý. Việc thay đổi giá dịch vụ này sẽ được thông báo rộng rãi trên trang web, hoặc gửi trực tiếp đến Khách hàng.

Điều 6: Cập nhập và nâng cấp Phần Mềm

IRender sẽ liên tục cập nhật Dịch vụ để đáp ứng và làm hài lòng Khách hàng, vẫn đảm bảo các nghiệp vụ của Phần Mềm tuân thủ quy định pháp luật. Và việc cập nhập và phát triển Dịch vụ và miễn phí trọn đời cho Khách hàng.

Điều 7: Từ chối bảo hành

IRender sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ deadline hoặc timeline dự án nào của Khách hàng.
IRender sẽ không đảm bảo phân phối render job đã hoàn thành trên bất kỳ timeline nào hoặc ở bất kỳ tốc độ render cụ thể nào. Bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi liên quan đến tốc độ xử lý chỉ nhằm mục đích giáo dục và không đảm bảo cho tốc độ xử lý trong tương lai.
IRender không chịu trách nhiệm về việc render thất bại đó là kết quả của yếu tố ngoại cảnh (bao gồm hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão hoặc thiên tai khác), thất bại của thiết bị bên thứ ba, chiến sự, hoạt động khủng bố, xử phạt của chính phủ, tắc nghẽn, cấm vận, tranh chấp lao động, đình công, khóa máy, gián đoạn hoặc thất bại của dịch vụ điện hoặc điện thoại hoặc bất kỳ sự gián đoạn nào khác ngoài tầm kiểm soát của IRender.

IRender không đảm bảo là phần mềm của chúng tôi sẽ làm việc với phần mềm và phần cứng khác được cung cấp của các bên thứ ba. Cài đặt ứng dụng và sử dụng dịch vụ IRender của khách hàng là tự nguyện và khách hàng có trách nhiệm pháp lý với bất kỳ thiệt hại về phần cứng, phần mềm và dữ liệu của nó. Mặc dù IRender không đảm bảo khả năng tương thích với phần cứng hoặc phần mềm của bên thứ ba, nhưng hãy vui lòng thông báo cho IRender về bất kỳ sự không tương thích nào được phát hiện.

Điều 8: Khiếu nại

Nếu Khách hàng phát hiện ra khiếu nại hoặc yêu cầu chống lại IRender, việc này có thể được phân xử theo các Điều khoản và Điều kiện này, Khách hàng sẽ có một tháng kể từ ngày phát hiện và thực hiện khiếu nại, yêu cầu giải quyết. Nếu Khách hàng không khiếu nại trong khoảng thời gian đã nêu, khiếu nại hoặc yêu cầu sẽ được coi là đã bị hủy bỏ.

Điều 9: Chấm dứt tài khoản

IRender, theo quyết định riêng của mình, có thể chấm dứt tài khoản sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, xóa và loại bỏ bất kỳ dữ liệu nào trong tài khoản nếu Khách hàng không tuân thủ Thỏa thuận này.

Khách hàng có thể chấm dứt tài khoản người dùng của mình sau khi thông báo cho IRender vào bất cứ thời điểm nào nào. Tuy nhiên, Khách hàng sẽ không được hoàn lại bất kỳ phần phí nào đã trả cho IRender.

Sau khi chấm dứt bởi IRender hoặc bởi Khách hàng, Khách hàng có thể yêu cầu nhận lại một tệp dữ liệu của mình với lý do IRender vẫn có Dữ liệu của bạn. Bạn phải đưa ra yêu cầu ngay khi thông báo chấm dứt để nhận được tệp đó trong vòng (30) ngày kể từ ngày chấm dứt. Khi chấm dứt tài khoản, quyền sử dụng tài khoản đó và Dịch vụ sẽ chấm dứt ngay lập tức. IRender sẽ không có nghĩa vụ duy trì bất kỳ Dữ liệu nào được lưu trữ trong tài khoản của bạn hoặc chuyển tiếp bất kỳ Dữ liệu nào cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Điều 10: Điều khoản chung

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.

IRender có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản và Điều kiện. IRender bảo lưu quyền được thay đổi Thoả thuận này và các chính sách trên Trang Web tại mọi thời điểm. Bản thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm theo thông báo được đăng tải trên Trang Web hoặc theo thông báo cho Khách Hàng.

Chúng Tôi Tập Trung Vào Con NgườiNiềm Vui Sáng Tạo.

"ĐAM MÊ DẪN ĐẾN Ý TƯỞNG, Ý TƯỞNG TẠO NÊN HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG DẪN TỚI THÀNH CÔNG! "

IRender Cloud – "Happy rendering"
Contact

INTEGRATIONS

Autodesk Maya
Autodesk 3DS Max
Blender
Cinema 4D
Houdini
Maxwell
Nvidia Iray
Lumion
KeyShot
UE4
Twinmotion
Redshift
Octane
And many more…

iRENDER TEAM

MONDAY – SUNDAY
9:00 AM – 8:00 PM
Hotline: 0962 868 890
Zalo: 0962 868 890
Skype: iRender Việt Nam
Email: support@irender.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRENDER VIỆT NAM
MST:0108787752
Office: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Contact
0962868890 support@irender.net