Price

Bảng giá dịch vụ GPU Cloud Rendering

GPU SERVER 3S

1xRTX 4090, 24GB vRAM
$23.12 Node/ 3 Giờ
 • SINGLE CARD
 • GPU: 1xGTX 4090, 24GB vRam
 • NVLink™ : N/A
 • Kiến trúc GPU: NVIDIA Ada Lovelace
 • CPU: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX @ 3.90GHz - 4.2GHz
 • RAM: 256 GB
 • Storage : 2 TB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • (*) Tối ưu cho (Lumion, Keyshot , Twinmotion, UE5, Enscape, D5 Render,..) Render đơn GPU.

 • Ưu đãi 100% bonus cho khách hàng nạp lần đầu.

 • Thuê 6 giờ (Tiết kiệm 8%) Chỉ còn $7.54 node/giờ
 • Thuê theo ngày (Tiết kiệm 10%) Chỉ còn $7.38 node/giờ
 • Thuê theo tuần (Tiết kiệm 20%) Chỉ còn $6.56 node/giờ

GPU SERVER 4P

2xRTX 3090, 24GB vRAM
$20.30 Node/ 3 giờ
 • MULTI GPU-SLI
 • 2xRTX 3090, 24 GB vRAM
 • NVLink™ : Liên hệ
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • CPU: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX @ 3.90GHz
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 2TB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • (*) Tối ưu cho (Redshift, Octane, Blender, V-Ray, IRay, Maxwell, v.v.) Kết xuất đa GPU.

 • Ưu đãi 100% bonus cho khách hàng nạp lần đầu.

 • Thuê 6 giờ (Tiết kiệm 8%) Chỉ còn $6.24 node/giờ
 • Thuê theo ngày (Tiết kiệm 10%) Chỉ còn $6.09 node/giờ
 • Thuê theo tuần (Tiết kiệm 20%) Chỉ còn $5.76 node/giờ

GPU SERVER 5P

4xRTX 3090, 24GB vRAM
$14.8 Node/Giờ
 • MULTI GPU-SLI
 • GPU: 4xRTX 3090, 24GB vRAM
 • NVLink™ : Liên hệ
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • CPU: AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3955WX @ 3.9GHz
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 2TB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • (*) Tối ưu cho (Redshift, Octane, Blender, V-Ray, IRay, Maxwell, v.v.) Kết xuất đa GPU.

 • Ưu đãi 100% bonus cho khách hàng nạp lần đầu tiên.

 • Thuê 6 giờ (Tiết kiệm 8%) Chỉ còn $13.61 node/giờ
 • Thuê theo ngày (Tiết kiệm 10%) Chỉ còn $13.32 node/giờ
 • Thuê theo tuần (Tiết kiệm 20%) Chỉ còn $11.84 node/giờ

GPU SERVER 9

8xRTX 3090, 24GB vRAM
$28 Node/ giờ
 • MULTI GPU-SLI
 • 8xRTX 3090, 24 GB vRAM
 • NVLink™ : Liên hệ
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • CPU: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX @ 3.90GHz - 4.2GHz
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 2TB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • (*) Tối ưu cho (Redshift, Octane, Blender, V-Ray, IRay, Maxwell, v.v.). Kết xuất đa GPU

 • Ưu đãi 100% bonus cho khách hàng nạp lần đầu.

 • Thuê 6 giờ (Tiết kiệm 8%) Chỉ còn $25.76 node/giờ
 • Thuê theo ngày (Tiết kiệm 10%) Chỉ còn $25.2 node/giờ
 • Thuê theo tuần (Tiết kiệm 20%) Chỉ còn $22.4 node/giờ

GPU SERVER 4S

2xRTX 4090, 24GB vRAM
$15 Node/ giờ
 • MULTI GPU
 • 2xRTX 4090, 24 GB vRAM
 • NVLink™ : N/A
 • Kiến trúc GPU: NVIDIA Ada Lovelace
 • CPU: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX @ 3.90GHz - 4.2GHz
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 2TB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • (*) Tối ưu cho (Redshift, Octane, Blender, V-Ray, IRay, Maxwell, v.v.) Kết xuất đa GPU.

 • Ưu đãi 100% bonus cho khách hàng nạp lần đầu.

 • Thuê 6 giờ (Tiết kiệm 8%) Chỉ còn $13.8 node/giờ
 • Thuê theo ngày (Tiết kiệm 10%) Chỉ còn $13.5 node/giờ
 • Thuê theo tuần (Tiết kiệm 20%) Chỉ còn $12 node/giờ

GPU SERVER 5S

4xRTX 4090, 24GB vRAM
$30 Node/ giờ
 • MULTI GPU
 • 4xRTX 4090, 24 GB vRAM
 • NVLink™ : N/A
 • Kiến trúc GPU: NVIDIA Ada Lovelace
 • CPU: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX @ 3.90GHz - 4.2GHz
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 2TB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • (*) Tối ưu cho (Redshift, Octane, Blender, V-Ray, IRay, Maxwell, v.v.) Kết xuất đa GPU.

 • Ưu đãi 100% bonus cho khách hàng nạp lần đầu.

 • Thuê 6 giờ (Tiết kiệm 8%) Chỉ còn $27.6 node/giờ
 • Thuê theo ngày (Tiết kiệm 10%) Chỉ còn $27 node/giờ
 • Thuê theo tuần (Tiết kiệm 20%) Chỉ còn $24 node/giờ

GPU SERVER 8S

6xRTX 4090, 24GB vRAM
$42 Node/ giờ
 • MULTI GPU
 • 6xRTX 4090, 24 GB vRAM
 • NVLink™ : N/A
 • Kiến trúc GPU: NVIDIA Ada Lovelace
 • CPU: AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX @ 3.6GHz - 4.5GHz
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 2TB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • (*) Tối ưu cho (Redshift, Octane, Blender, V-Ray, IRay, Maxwell, v.v.) Kết xuất đa GPU.

 • Ưu đãi 100% bonus cho khách hàng nạp lần đầu.

 • Thuê 6 giờ (Tiết kiệm 8%) Chỉ còn $38.6 node/giờ
 • Thuê theo ngày (Tiết kiệm 10%) Chỉ còn $37.8 node/giờ
 • Thuê theo tuần (Tiết kiệm 20%) Chỉ còn $33.6 node/giờ

GPU SERVER 9S

8xRTX 4090, 24GB vRAM
$52 Node/ giờ
 • MULTI GPU
 • 8xRTX 4090, 24 GB vRAM
 • NVLink™ : N/A
 • Kiến trúc GPU: NVIDIA Ada Lovelace
 • AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5975WX @ 3.6 - 4.5GHz
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 2TB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • (*) Tối ưu cho (Redshift, Octane, Blender, V-Ray, IRay, Maxwell, v.v.) Kết xuất đa GPU.

 • Ưu đãi 100% bonus cho khách hàng nạp lần đầu.

 • Thuê 6 giờ (Tiết kiệm 8%)
 • Thuê theo ngày (Tiết kiệm 10%)
 • Thuê theo tuần (Tiết kiệm 20%)

Bảng giá dịch vụ GPU Cloud AI/Deep Learning

AI SERVER 4

2xRTX 3090, 24GB vRAM
$20.30 Node/ 3 giờ
 • MULTI GPU-SLI
 • 2xRTX 3090, 24 GB vRAM
 • NVLink™ : Liên hệ
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • CPU: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX @ 3.90GHz
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 2TB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • (*) Tối ưu cho (Redshift, Octane, Blender, V-Ray, IRay, Maxwell, v.v.) Kết xuất đa GPU.

 • Ưu đãi 100% bonus cho khách hàng nạp lần đầu.

 • Thuê 6 giờ (Tiết kiệm 8%) Chỉ còn $6.24 node/giờ
 • Thuê theo ngày (Tiết kiệm 10%) Chỉ còn $6.09 node/giờ
 • Thuê theo tuần (Tiết kiệm 20%) Chỉ còn $5.76 node/giờ

Price

Ưu đãi đang áp dụng

iRender là một trong những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây chuyên nghiệp nhất, giá cả phải chăng nhất trên thế giới hiện nay.
Quý khách thuê theo tháng với số lượng nhiều vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt hơn.

Giá trị tiền nạp từ:

$50
$230
$575
$1.500
$3.000
$5.000++

Chúng tôi thân tặng:

0%
5%
10%
15%
20%
25%

iRenderPoints bạn nhận:

$50++
$242++
$633++
$1.725++
$3.600++
$6.250++

Chúng Tôi Tập Trung Vào Con NgườiNiềm Vui Sáng Tạo.

"ĐAM MÊ DẪN ĐẾN Ý TƯỞNG, Ý TƯỞNG TẠO NÊN HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG DẪN TỚI THÀNH CÔNG! "

IRender Cloud – "Happy rendering"
Contact

INTEGRATIONS

Autodesk Maya
Autodesk 3DS Max
Blender
Cinema 4D
Houdini
Maxwell
Nvidia Iray
Lumion
KeyShot
UE4
Twinmotion
Redshift
Octane
And many more…

iRENDER TEAM

MONDAY – SUNDAY
9:00 AM – 8:00 PM
Hotline: 0916 806 116
Zalo: 0916 806 116
Skype: iRender Support
Email: [email protected]
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRENDER VIỆT NAM
MST: 0108787752
Office: 5/82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Contact
0916806116