Price

Bảng giá dịch vụ GPU Cloud Rendering

CPU SERVER 1

1x GTX 1050, 2GB
1x GTX 1050
 • CPU: Dual Xeon E5-2670 v2 @ 2.50 GHZ (20 cores)
 • GPU: 1xGTX 1050, 2GB
 • Kiến trúc GPU: Pascal, GP107
 • RAM: 128 GB
 • Storage : 256GB
 • Hệ điều hành: Windows
 • Support 24/07
 • Nạp tối thiểu $25

 • Giá thuê: $1/giờ/máy

 • Thuê theo tuần (Giảm 10%)chỉ còn $0.9/giờ
 • Thuê theo tháng (Giảm 15%)chỉ còn $0.85/giờ

GPU SERVER 3

1xRTX 3090, 24GB vRAM
1x RTX 3090
 • CPU: Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz
 • GPU: 1xRTX 3090, 24GB vRAM
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • RAM: 128 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 512GB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07
 • Nạp tối thiểu $25

 • Giá thuê: $3.8/giờ/máy

 • Thuê theo ngày (Giảm 20%)chỉ còn $3.04/giờ
 • Thuê theo tuần (Giảm 40%)chỉ còn $2.28/giờ

GPU SERVER 4

2xRTX 3090, 24GB vRAM
2x RTX 3090
 • CPU: Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz
 • GPU: 2xRTX 3090, 24GB vRAM
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • RAM : 128 GB
 • Storage (NVMe SSD): 512GB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/7
 • Nạp tối thiểu $25

 • Giá thuê: $7.6 $5.8/giờ/máy

 • Thuê theo ngày (Giảm 20%)chỉ còn $4.64/giờ
 • Thuê theo tuần (Giảm 40%)chỉ còn $3.48/giờ
 • (Từ 01/8 - 31/8/2021)

GPU SERVER 5

4xRTX 3090, 24GB vRAM
4x RTX 3090
 • CPU: Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz
 • GPU: 4xRTX 3090, 24GB vRAM
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • RAM: 128 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 512GB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07
 • Nạp tối thiểu $25

 • Giá thuê: $16 $10.8/giờ/máy

 • Thuê theo ngày (Giảm 20%)chỉ còn $8.64/giờ
 • Thuê theo tuần (Giảm 40%)chỉ còn $6.48/giờ
 • (Từ 01/8 - 31/8/2021)

GPU SERVER 7

4xRTX 3080, 10GB vRAM
4x RTX 3080
 • CPU: Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz
 • GPU: 4xRTX 3080, 10GB vRAM
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD): 512GB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/7
 • Nạp tối thiểu $50

 • Giá thuê: $8/giờ/máy

 • Thuê theo ngày (Giảm 20%)chỉ còn $6.4/giờ
 • Thuê theo tuần (Giảm 40%)chỉ còn $4.8/giờ

GPU SERVER 8

6xRTX 3090, 24GB vRAM
6x RTX 3090
 • CPU: Dual Xeon E5-2673 v3 @ 2.40 GHZ
 • GPU: 6xRTX 3090, 24GB vRAM
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD): 512GB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/7
 • Nạp tối thiểu $50

 • Giá thuê: $22/giờ/máy

 • Thuê theo ngày (Giảm 20%)chỉ còn $17.6/giờ
 • Thuê theo tuần (Giảm 40%)chỉ còn $13.2/giờ

GPU SERVER 9

8xRTX 3090, 24GB vRAM
8x RTX 3090
 • CPU: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX @ 3.90GHz
 • GPU: 8xRTX 3090, 24GB vRAM
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD): 512GB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/7
 • Nạp tối thiểu $50

 • Coming Soon

 • Thuê theo ngày (Giảm 20%)chỉ còn ...
 • Thuê theo tuần (Giảm 40%)chỉ còn ...

GPU SERVER 10

10xRTX 3090, 24GB vRAM
10x RTX 3090
 • CPU: AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX @ 3.90GHz
 • GPU: 10xRTX 3090, 24GB vRAM
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD): 512GB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/7
 • Nạp tối thiểu $50

 • Coming Soon

 • Thuê theo ngày (Giảm 20%)chỉ còn ...
 • Thuê theo tuần (Giảm 40%)chỉ còn ...

Bảng giá dịch vụ GPU Cloud AI/Deep Learning

AI SERVER 3

1xRTX 3090, 24GB vRAM
1x RTX 3090
 • CPU: Dual Xeon E5-2673 v3 (24 cores)
 • GPU: 1xRTX3090, 24GB vRAM
 • NVLink™ : N/A
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • RAM: 128 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 512GB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • Giá thuê: $3.8/giờ/máy

 • Thuê theo ngày (Giảm 20%)chỉ còn $3.04/giờ
 • Thuê theo tuần (Giảm 40%)chỉ còn $2.28/giờ

AI SERVER 4

2xRTX 3090, 24GB vRAM
2x RTX 3090
 • CPU: Dual Xeon E5-2673 v3 (24 cores)
 • GPU: 2xRTX3090, 24GB vRAM
 • NVLink™ : Liên hệ
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • RAM: 128 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 512GB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • Giá thuê: $7.6/giờ/máy

 • Thuê theo ngày (Giảm 20%)chỉ còn $6.08/giờ
 • Thuê theo tuần (Giảm 40%)chỉ còn $4.56/giờ

AI SERVER 5

4xRTX 3090, 24GB vRAM
4x RTX 3090
 • CPU: Dual Xeon E5-2673 v3 (24 cores)
 • GPU: 4xRTX3090, 24GB vRAM
 • NVLink™ : Liên hệ
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • RAM: 128 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 512GB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • Giá thuê: $16/giờ/máy

 • Thuê theo ngày (Giảm 20%)chỉ còn $12.8/giờ
 • Thuê theo tuần (Giảm 40%)chỉ còn $9.6/giờ

AI SERVER 8

6xRTX 3090, 24GB vRAM
6x RTX 3090
 • CPU: Dual Xeon E5-2673 v3 (24 cores)
 • GPU: 6xRTX3090, 24GB vRAM
 • NVLink™ : Liên hệ
 • Kiến trúc GPU: Ampere, GA102
 • RAM: 256 GB
 • Storage (NVMe SSD) : 512GB
 • Hệ điều hành: Windows, Ubuntu
 • Support 24/07

 • Giá thuê: $22/giờ/máy

 • Thuê theo ngày (Giảm 20%)chỉ còn $17.6/giờ
 • Thuê theo tuần (Giảm 40%)chỉ còn $13.2/giờ
Price

Ưu đãi đang áp dụng

Giá trị tiền nạp từ

$230.
$575.
$1150.
$1500.

Chúng tôi thân tặng:

Tặng thêm: 10%
Tặng thêm: 15%
Tặng thêm: 20%
Tặng thêm: 25%

Chúng Tôi Tập Trung Vào Con NgườiNiềm Vui Sáng Tạo.

"ĐAM MÊ DẪN ĐẾN Ý TƯỞNG, Ý TƯỞNG TẠO NÊN HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG DẪN TỚI THÀNH CÔNG! "

IRender Cloud – "Happy rendering"
Contact

INTEGRATIONS

Autodesk Maya
Autodesk 3DS Max
Blender
Cinema 4D
Houdini
Maxwell
Nvidia Iray
Lumion
KeyShot
UE4
Twinmotion
Redshift
Octane
And many more…

iRENDER TEAM

MONDAY – SUNDAY
9:00 AM – 8:00 PM
Hotline: 0962 868 890
Zalo: 0962 868 890
Skype: iRender Việt Nam
Email: support@irender.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRENDER VIỆT NAM
MST:0108787752
Office: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Contact
0962868890 support@irender.net