Software & Plugins
Support

iRender hỗ trợ hầu hết các phần mềm 3D Design, Render Engine & 3D plugin, phổ biến hiện nay trên cả nền tảng CPU & GPU.
TÌM HIỂU NGAY

Phần mềm và Plugins hỗ trợ

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ plugin hoặc phần mềm chưa nào chưa được hỗ trợ, vui lòng liên hệ ngay với đội ngũ support của chúng tôi.

Autodesk 3ds Max®

Autodesk 3ds Max®

(2015 2016 2017 2018 2019 2020)
OS: Window

Render Engines:

CPU:
V-Ray/ Next (2.0 to 4.3)
Corona Renderer 3 (Hotfix 1)
Arnold Renderer
Mental Ray
Scanline
Maxwell
ART Renderer
GPU:
Redshift
V-Ray
Octane

Plugins:

AXYZ Anima 3.5
Forest Pack Pro 6.1.5
RailClone Pro 3.2.0
CityTraffic 2.028
MultiTexture 2.01
ColorCorrect 3.4.136.21
ComplexFresnel 1.0.8
FloorGenerator 2.1.0
SigerNoise 1.0.5

ThinFilm 1.0.8
BerconMaps Clone 2.4
ColorEdge 1.0.4
Glue 2.7
Evermotion Catalog 1.0.2
HQ Catalog 1.6.0
XFrogCatalog 1.4.0
SiNi Software
MultiScatter 1.3.6.9
SigerScratches 1.0.5

Autodesk Maya®

Autodesk Maya®

(2015 2016 2017 2018 2019 2020)
OS: Window

Render Engines:

CPU:
V-Ray/V-Ray Adv. (3.4 3.5 3.6 NEXT)
Mental Ray
Maxwell (3.2.1.0 3.2.1.5 4.1.1.1 4.2.0.3)
GPU:
Redshift 2.6
V-Ray 3.5
Octane

Plugins:

Golaem
Vray Scatter for Maya
Vray Pattern for Maya
Mgear
Ornatrix
PhoenixFD
Fume FX

Blender

Blender

( 2.79b, 2.8, 2.81a )
OS: Window

Render Engines:

CPU:
Standard Renderer
Cycles
GPU:
Cycles
EEVEE

Plugins:

CutAway Shader 1.2
FlipFluids 1.0.1
Graswald 1.12
IES to Cycles no version
PBR Material 3
Real Camera

MAXON Cinema 4D®

MAXON Cinema 4D®

( R14 to R21 )
OS: Window

Render Engines:

CPU:
V-Ray 4.2
Physical
Advanced Renderer
Corona
GPU:
Redshift 2.6
Octane

Plugins:

AXYZ Anima
GrassKit
Laubwerk
X-Particles
IvyGrow
Forester
Surface Spread
Atmosphere
Hot 4D

Topcoat
Drop to Floor
Snap to Floor
Instant Floor 1.0
EdgeShade
GreyscaleGorilla HDRI
StudioPack
Light Kit Pro
Supertext
Transform
GorillaCam

SketchUp

SketchUp

Standard Renderer

After Effects

After Effects

Standard Renderer

Fusion

Fusion

Standard Renderer

Foundry Modo

Foundry Modo

Standard Renderer
V-Ray

Autodesk Softimage®

Autodesk Softimage®

Standard Renderer
Mental Ray

Newtek Lightwave 3D

Newtek Lightwave 3D

Standard Renderer

Phần mềm hỗ trợ

Bạn đang sử dụng phần mềm hay plugins nào không được hỗ trợ nào không?
Đừng lo lắng, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể giúp bạn. Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu dịch vụ hoặc báo giá.

Dịch vụ kết xuất đồ họa trên đám mây đơn giản và mạnh mẽ của bạn.

  • SHARE :
Contact

INTEGRATIONS

Autodesk Maya
Autodesk 3DS Max
Blender
Cinema 4D
Houdini
Maxwell
Nvidia Iray
Lumion
KeyShot
UE4
Twinmotion
Redshift
Octane
And many more…

iRENDER TEAM

MONDAY – SUNDAY
9:00 AM – 8:00 PM
Hotline: 0962 868 890
Zalo: 0962 868 890
Skype: iRender Việt Nam
Email: support@irender.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IRENDER VIỆT NAM
MST:0108787752
Office: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Contact
0962868890 support@irender.net